GlotPress

Translation of CartFlows: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (1,237) Translated (0) Untranslated (1,188) Waiting (53) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 4
Prio Original string Translation
If checked, page view event will also be triggered for other pages/posts of site. Nếu được chọn, sự kiện xem trang cũng sẽ được kích hoạt cho các Page / Post khác của website. Details

If checked, page view event will also be triggered for other pages/posts of site.

Nếu được chọn, sự kiện xem trang cũng sẽ được kích hoạt cho các Page / Post khác của website.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2021-07-18 03:39:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
seolenhan
References:
 • admin-core/inc/global-settings.php:337
Priority:
normal
More links:
Step Bước Details

Step

Bước
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2021-07-18 04:19:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
seolenhan
References:
 • classes/class-cartflows-admin.php:126
 • admin-core/assets/build/editor-app.js:17
Priority:
normal
More links:
Quick View Xem nhanh Details

Quick View

Xem nhanh
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2021-07-18 04:19:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
seolenhan
References:
 • admin-core/assets/build/editor-app.js:55
Priority:
normal
More links:
Regenerate Now Tạo lại ngay Details

Regenerate Now

Tạo lại ngay
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2021-07-18 04:19:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
seolenhan
References:
 • admin-core/assets/build/settings-app.js:7
Priority:
normal
More links:
Regenerate Inline CSS Tạo lại CSS nội tuyến Details

Regenerate Inline CSS

Tạo lại CSS nội tuyến
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2021-07-18 04:20:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
seolenhan
References:
 • admin-core/assets/build/settings-app.js:7
Priority:
normal
More links:
Regenerating…. Đang tạo lại Details

Regenerating….

Đang tạo lại
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2021-07-18 04:20:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
seolenhan
References:
 • admin-core/assets/build/settings-app.js:7
Priority:
normal
More links:
Regenerated Đã tạo lại Details

Regenerated

Đã tạo lại
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2021-07-18 04:21:15
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
seolenhan
References:
 • admin-core/assets/build/settings-app.js:7
Priority:
normal
More links:
Test mode will add random products in your flow if products are not selected in checkout settings, so you can preview it easily while testing. Chế độ kiểm tra sẽ thêm các sản phẩm ngẫu nhiên vào quy trình của bạn nếu sản phẩm không được chọn trong cài đặt thanh toán, vì vậy bạn có thể xem trước dễ dàng trong khi kiểm tra. Details

Test mode will add random products in your flow if products are not selected in checkout settings, so you can preview it easily while testing.

Chế độ kiểm tra sẽ thêm các sản phẩm ngẫu nhiên vào quy trình của bạn nếu sản phẩm không được chọn trong cài đặt thanh toán, vì vậy bạn có thể xem trước dễ dàng trong khi kiểm tra.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2021-07-18 08:38:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
seolenhan
References:
 • admin-core/inc/flow-meta.php:87
Priority:
normal
More links:
Published Đã xuất bản Details

Published

Đã xuất bản
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2021-07-18 04:47:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
seolenhan
References:
 • admin-core/assets/build/settings-app.js:3
Priority:
normal
More links:
Bulk Action Hành động hàng loạt Details

Bulk Action

Hành động hàng loạt
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2021-07-18 04:48:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
seolenhan
References:
 • admin-core/assets/build/settings-app.js:3
Priority:
normal
More links:
Welcome to CartFlows! We will help you get more leads, increase conversions, & maximize profits. Chào mừng đến với CartFlows! Chúng tôi sẽ giúp bạn nhận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn, tăng tỷ lệ chuyển đổi và tối đa hóa lợi nhuận. Details

Welcome to CartFlows! We will help you get more leads, increase conversions, & maximize profits.

Chào mừng đến với CartFlows! Chúng tôi sẽ giúp bạn nhận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn, tăng tỷ lệ chuyển đổi và tối đa hóa lợi nhuận.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2021-07-18 04:31:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
seolenhan
References:
 • admin-core/assets/build/settings-app.js:1
Priority:
normal
More links:
Not sure about where to start? Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Details

Not sure about where to start?

Bạn không biết bắt đầu từ đâu?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2021-07-18 04:32:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
seolenhan
References:
 • admin-core/assets/build/settings-app.js:1
Priority:
normal
More links:
Watch this video Xem video này Details

Watch this video

Xem video này
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2021-07-18 04:32:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
seolenhan
References:
 • admin-core/assets/build/settings-app.js:1
Priority:
normal
More links:
Stats Overview Tổng quan về số liệu thống kê Details

Stats Overview

Tổng quan về số liệu thống kê
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2021-07-18 04:33:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
seolenhan
References:
 • admin-core/assets/build/settings-app.js:1
Priority:
normal
More links:
Stats Overview Thống kê tổng quan Details

Stats Overview

Thống kê tổng quan
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2021-07-18 04:33:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
seolenhan
References:
 • admin-core/assets/build/settings-app.js:1
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4

Export as